Alarm zabezpieczający okna i drzwi

Alarm BURGLAR utrudnia otwarcie okien lub drzwi ostrzegając głośnym sygnałem akustycznym o sile 110 dB przed niepowołaną ingerencją osoby próbującej otworzyć okno zarówno dzieci jak i włamywacza.